น้องภูมิใจ & EV3 STORMเรียนรู้การใช้ Switch Remote Control ควบคุมการเคลื่อนไหวของหุ่นยนต์

source

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *